Universitatea de Vest din Timişoara
Profesionalizarea carierei didactice - noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din județele Caraș - Severin și Mehedinți
ID 62421

Programul de formare continua vizeaza dezvoltarea competentelor cadrelor didactice de utilizare a tehnologiilor informationale si de comunicare, de utilizare a metodelor interactive de predare-invatare,curriculare, imbunatatirea competentelor in domeniul managementului clasei si gestionarii situatiilor de criza la nivelul unitatilor de invatamant.

Implementat in parteneriat cu I.S.J. Mehedinti, Casa Corpului Didactic Caras-Severin, Casa Corpului Didactic Mehedinti, Universitatea de Vest Timisoara-Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic.

Pagina oficiala a proiectului se gaseste la urmatoarea adresa: www.meca62421.ro

Grupul tinta al proiectului este reprezentat de 1300 de cadre didactice din judetul Caras-Severin si 1300 de cadre didactice din judetul Mehedinti. Acestea vor fi selectate pe baza unor criterii locale specifice, din care: zone defavorizate atat din mediul rural cat si urban, cadre didactice care nu au participat recent la programe de formare continua,cadre didactice debutante, cadre didactice femei ca au revenit din concediu de maternitate sau crestere copil, motivatia de a participa la programul de formare, nivelul competentelor privind utilizarea TIC.

Pentru accesarea platformei de elearning, vă invităm să vizitați: www.elearning.uvt.ro/moodle.